ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


COVID-19’da Enfeksiyon Kontrolü ve İzolasyona Yönelik Türk Intern Hemşirelik Öğrencilerine Verilen Eğitimin Etkinliği: Yarı Deneysel Çalışma

Giriş: Literatür, özellikle COVID-19 enfeksiyonlu hastaların bakımı için son sınıf öğrencilerinin eğitim içeriğinin hazırlanmasının önemini vurgulamaktadır. Amaç: Bu çalışma, enfeksiyon kontrolü ve izolasyon için online eğitimin öğrencilerin bilgi düzeyine, COVID-19'a yönelik kaygılarına, algılanan strese ve mesleki risk a düzeylerine etkisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Metod: Araştırma, ön test-son test deseniyle yarı deneysel olarak yapılmıştır. Çalışma Türkiye'deki bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümünde gerçekleştirildi. Bu çalışma 56 gönüllü son sınıf hemşirelik öğrencisi ile yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından COVID-19 enfeksiyonu olan hastaların hemşirelik bakımında enfeksiyon kontrolü ve izolasyonu için online eğitim uygulandı. Sonuçlar: Eğitim sonrasında COVID-19 enfeksiyonu olan hastanın bakımı ile ilgili sorulan sruların doğru yanıt oranlarının istatistiksel olarak anlamlı şekilde arttığı görüldü (p <.05). Ayrıca öğrencilerin eğitim sonrası algılanan stres ve kaygı, mesleki risk algılarında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma saptandı (p <.05). Sonuç: COVID-19 ile ilişkili enfeksiyon kontrolü ve izolasyon ile ilgili online eğitim, hemşirelik son sınıf öğrencilerinin bu konudaki bilgilerini artırır, stresi, kaygıyı ve mesleki risk algılarını azaltır.Keywords
Anksiyete, COVID-19, enfeksiyon kontrolü, izolasyon, hemşirelik, mesleki risk

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri