ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Metastatik Meme Kanserli Hastalarda Trastuzumab Emtansın Ve Pertuzumab Tedavilerinin Farmakoekonomik Değerlendirmesi

Amaç: Çalışmada trastuzumab emtansin (TDM-1) ve pertuzumab tedavileri uygulanan HER2 pozitif metastatik meme kanserli hastalarda bir maliyet-etkinlik çalışması yapılması amaçlanmıştır. Metod: 11.2016 ve 11.2019 tarihleri arasında HER2 pozitif metastatik meme kanseri teşhisi konulan ve hastanemizde TDM-1 ve pertuzumab tedavileri alan hastalar retrospektif olarak belirlenmiştir. Demografik data, ilaç dozları ve kullanım süreleri hasta kayıt dosyalarından elde edilmiştir. Değerlendirilen farmakoekonomik çıktılar, kaliteye ayarlı yaşam yılı (QALYs), progresyonsuz sağ kalım süreleri ve tedavi maliyetleridir. Bulgular: Araştırmada TDM-1 tedavisinde ortalama progresyonsuz sağ kalım süresi 10.5 ay olarak belirlendi. Pertuzumab tedavisi uygulanan hastalarda ise ortalama progresyonsuz sağ kalım süresinin 19 ay olduğu saptandı. HER-2 pozitif metastatik meme kanserindeki maliyet etkililik analizimizde, pertuzumab tedavisinde QALYs başına 69.334 ABD Doları ($) maliyetle ilave 1.91 yaşam yılı kazanıldığı belirlendi. Ayrıca TDM-1 için QALYs başına 19.255 $ maliyetle 1.75 ilave yaşam yılı kazanıldığı saptandı. Pertuzumab tedavisinde progresyonsuz sağ kalım süresinin TDM-1 tedavisine göre anlamlı derecede yüksek olduğu bulundu (p < 0.001). Öte yandan, bu tedavinin maliyetinin TDM-1'den yaklaşık 3,5 kat daha yüksek olduğu belirlendi. Sonuç: Çalışmada, istatistiksel açıdan her iki tedavinin de maliyet-etkin olduğu bulundu. Bu konudaki farmakoekonomik çıktıları daha kesin olarak ortaya koyabilmek için geniş çalışma popülasyonlarına ve çok merkezli çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.Keywords
Trastuzumab emtansin, pertuzumab, meme kanseri, maliyet-fayda analizi, maliyet-etkinlik

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri