ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GEBELERDE AĞIRLIK KAZANIMI, YEME TUTUM VE FARKINDALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Amaç: Bu çalışmanın amacı gebelerin yeme tutum ve farkındalığının değerlendirilmesidir. Yöntem: Araştırma 20-45 yaş aralığındaki 289 gebe üzerinde yürütülmüştür. Bireylere, sosyodemografik özellikleri ve gebelik ile ilgili bilgileri sorgulayan, Yeme Tutum Testi (YTT-40) ve Yeme Farkındalığı Ölçeğini (YFÖ-30) içeren anket formu uygulanmıştır. Trimesterlara göre ağırlık kazanımı Ulusal Tıp Enstitüsü önerileriyle karşılaştırılmıştır. Bulgular: Gebelik öncesi beden kütle indekslerine göre katılımcıların %28.4’ü hafif şişman ve %8’i obezdir. Zayıf bireylerin hiçbirinde Ulusal Tıp Enstitüsü önerilerinin üzerinde ağırlık artışı yokken obez olan bireylerin hiçbiri önerilere uygun ağırlık artışı sağlamamıştır. Zayıf ve normal olan bireylerin çoğunluğu (sırasıyla %80 ve %61’i) önerilerin altında ağırlık kazanımı sağlamıştır (p<0.001). Hafif şişman ve obez bireylerin sırasıyla %39 ve %47.8’i önerilerin üzerinde ağırlık kazanımı sağlamıştır, 2. ve 3. trimesterda ortalama ağırlık kazanımı hafif şişmanlarda (0.32±0.19 kg/hafta) önerilere uygunken obezlerde (0.37±0.15 kg/hafta) önerilerin üzerindedir. Zayıf olan bireylerin YTT-40 puanı, normal ve hafif şişmanların puanından anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). Ancak obez bireylerle diğer gruplar arasında anlamlı farklılık yoktur. Trimesterlara göre incelendiğinde puanlar arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. Gebelerin ortalama YFÖ-30 puanı 86.8±11.10’dur ve zayıf bireylerin puanı diğerlerinden anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (p<0.05). Ancak diğer gebelik öncesi beden kütle indeksi grupları ve trimesterları arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Sonuç: Gebelik öncesi beden kütle indeksi obez olan bireylerin gebelik sürecinde önerilerin üzerinde ağırlık kazanımı diğerlerine göre daha fazladır. Zayıf bireylerde ise önerilerin altında ağırlık kazanımı daha fazladır. Zayıf olanların YTT-40 puanı daha yüksek, YFÖ-30 puanı daha düşüktür.Keywords
Ağırlık Artışı, Gebe kadınlar, Tutum, Trimester, Farkındalık

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri