ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Cerrahi El Yıkama Becerisinin Kazandırılmasında Video Temelli Öz Değerlendirme Yapmanın Öğrenci Hemşirelerin Beceri Ve Motivasyonları Üzerine Etkisi

Bu araştırma cerrahi el yıkama becerisinin kazandırılmasında video temelli öz değerlendirme yapmanın öğrenci hemşirelerin beceri ve motivasyonları üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Randomize kontrollü yarı deneysel tipteki bu araştırmanın örneklemini 50 öğrenci (25 kontrol, 25 deney) oluşturmuştur. Kontrol grubundaki öğrencilere geleneksel yöntem, deney grubundaki öğrencilere video kaydı alarak cerrahi el yıkama becerisi kazandırılmıştır. Değerlendirme aşamasında öğrencilerin ön test son test beceri, motivasyon ve memnuniyet düzeyleri değerlendirilmiştir. Kontrol grubundaki öğrencilerin; cerrahi el yıkama ön test beceri puan ortalaması 26,12±4,69, son test beceri puan ortalaması 28,92±2,16 olarak bulunmuştur. Deney grubundaki öğrencilerin; cerrahi el yıkama ön test beceri puan ortalaması 25,84±2,75, son test beceri puan ortalaması 29,36±1,89 olarak bulunmuştur. Yapılan analizde hem kontrol hem deney grubunda ön test son test beceri puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Kontrol ve deney gruplarının ön test beceri ve son test beceri puan ortalamaları arasındaki fark ise anlamlı değildir. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin toplam motivasyon puan ortalamaları sırasıyla 97,72±9,48 ve 96,4±11,96; memnuniyet puan ortalamaları sırasıyla 9,92±1,25 ve 9,68±1,49 olarak bulunmuştur. Hem geleneksel hem video temelli öz değerlendirme yöntemi ile verilen eğitimin cerrahi el yıkama becerisinin kazandırılmasında etkili olduğu görülmektedir. Öğrencilerin ön test beceri, son test beceri, motivasyon ve memnuniyet puanları her iki grupta benzerdir.Keywords
Beceri Eğitimi, Cerrahi El Yıkama, Motivasyon, Video Temelli Öz Değerlendirme

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri