ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Sağlık Çalışanlarında Kas İskelet Sistemi Ağrısının Uyku Kalitesi İle İlişkisi

Amaç: Bu araştırmada sağlık çalışanlarında uyku kalitesi düzeyini belirlemek, kas iskelet sistemi (KİS) ağrısı ile ilişkisini saptamak amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma kesitsel tiptedir. Kırklareli’nde Nisan-Mayıs 2019 tarihleri arasında 408 sağlık çalışanları ile yürütülmüştür. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi, Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Kısa Form yardımıyla yüz yüze toplanmıştır. Bulgular: Katılımcıların %66,4’ü kötü uyku kalitesine sahiptir. Katılımcıların şimdiye kadar ve araştırma sırasındaki KİS ağrı prevalansı sırasıyla %93,9, %72,8’dir. En fazla ağrı duyulan bölgeler bel, boyun ve omuzdur. Cinsiyet, yaş, meslek, meslek kıdemi, çalışılan kurum, çoğunlukla çalışma şekli, nöbet tutma durumu, çalışma postürü ve sigara içme durumu ile uyku kalitesi arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05). Bazı özelliklere göre düzeltilen çok değişkenli lojistik regresyon modellerinde, araştırma sırasında KİS ağrısı olan çalışanların kötü uyku kalitesine sahip olma olasılığı 2,156 kat (AOR, %95 GA: 1,286; 3,616), boyun ağrısı olanların 3,147 kat (AOR, %95 GA: 1,721; 5,756) yüksek saptanmıştır. Sonuç: Sağlık çalışanlarının üçte ikisi kötü uyku kalitesine sahiptir. Araştırma sırasında dörtte üçünde KİS ağrısı saptanmıştır. Araştırma sırasında KİS ağrısı ve boyun ağrısı olanların kötü uyku kalitesine sahip olma olasılığı yüksek saptanmıştır. Çalışanlara sağlığın geliştirilmesine yönelik eğitimler planlanmalıdır ve katılımları için olanaklar sağlanmalıdır. Çalışma sisteminden kaynaklanan sorunlar azaltılmalı ve yöneticilerin duyarlılıkları arttırılmalıdır.Keywords
Uyku kalitesi; Kas iskelet sistemi; Ağrı; Sağlık çalışanları.

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri