ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Tip 2 Diyabetli Hastaların, Hasta Yakınlarının ve Bakım Veren Hemşirelerin Eğitim Gereksinimlerinin Q Metodu ile İncelenmesi

Amaç: Bu çalışma, Tip 2 Diyabetli hastaların, hasta yakınlarının ve bakım veren hemşirelerin eğitim gereksinimleri ile ilişkili görüşlerinin Q metodu ile incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Materyal ve Metod: Çalışma, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi endokrin polikliniğinde ve Dahiliye ünitelerinde Mayıs 2019-Eylül 2019 tarihleri arasında tedavi gören 30 hasta, hasta bakımından sorumlu 30 hasta yakını ve hastanın bakım ve tedavisinden sorumlu 30 hemşire ile yapılmıştır. Veriler; hasta, hasta yakınları ve hemşireler için sosyo-demoğrafik tanıtıcı özellikleri içeren soru formları, Tip 2 Diyabet eğitim konularını içeren 15 soru hasta, hasta yakınları ve hemşireler aracılığıyla Q metodundan (kartların önem sırasına göre sıralanması) yararlanılarak araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Veriler sayı, yüzde ve frekans ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Veriler incelendiğinde; Araştırmada Tip II Diyabetli Hasta, hasta yakını ve hemşirelerin eğitim gereksinimleri konularının önem sıralamasına bakıldığında; Hasta yakını ve hemşireler için ‘’Diyabet nasıl bir hastalıktır?’’, ‘’Hastalığın gelecekteki seyri nasıldır?’’ ve ‘’Kesin Diyabet tanısı nasıl konur?’’ konularının ilk sırada olduğu, hastalar için ‘’Hastalığın gelecekteki seyri nasıldır?’’ ve ‘’Kendi kendine glikoz takibi ne sıklıkla yapılmalı?’’ eğitim gereksinimlerinin önem sırasına göre ilk üç sırada olduğu saptanmıştır. Sonuç: Hemşirelerin Q metodunu öğrenerek, yapacakları eğitim öncesinde hastaların ve hastaların bakımından sorumlu bakım vericilerinin önem sıralamasını belirlemesi ve eğitimin hasta ve hasta bakım vericilerinin ihtiyaçları doğrultusunda planlanarak yürütülmesi önerilmektedir.Keywords
Tip 2 Diyabet, Q Metadolojisi, Sağlık Eğitimi.

References

Advanced Search


Announcements


    Ekim Sayısı!!!

    Sayın akademisyenler, Aralık sayısı için çalışma kabulu devam etmektedir.    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri