ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Alkol, Sigara, Medikal Cihaz Kullanimi Ve Yaşlilikta İyilik Hali

Amaç: Bu araştırmada, alkol sigara alışkanlığı ve medikal cihaz kullanımının yaşlı bireylerin iyilik hali ile ilişkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Türkiye’de yaşlı bireylerin alkol, sigara ve medikal cihaz kullanımı ile iyilik hali arasındaki ilişkiyi ele alan bir araştırmaya rastlanmamış olup Dünya’da ise sınırlı sayıda araştırma vardır. Bu açıdan literatüre katkıda bulunmak ve yeni araştırma alanlarına kapı aralamak araştırmanın amaçlarındandır. Yöntem: Antalya ili Konyaaltı, Muratpaşa ve Kepez merkez ilçelerinde yaşayan 60 yaş ve üzeri bireylerle gönüllülük esasına dayalı görüşmeler yapılmıştır. Veriler sosyo demografik bilgi formu, alkol, sigara ve medikal cihaz kullanımına yönelik sorular ve İyilik Hali Ölçeği yardımı ile toplanmıştır. Veriler Statistical Package for the Social Sciences 25.0 paket programında analiz edilmiştir. Eksploratif veri analizi ile veri kaydı kontrolü yapıldıktan sonra betimsel istatistik analizler ve bağımsız iki grup için ise T testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak p < .05 kabul edilmiştir. Bulgular ve Sonuç: Alkol kullanımı (p=0,166 t=1,388) ve sigara alışkanlığı (p=0,196 t=1,295) ile iyilik hali arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmazken, alkol ve sigara alışkanlığı olmayan bireylerin iyilik hali puanının daha yüksek olduğu görülmüştür. Medikal cihaz kullanımı kapsamında; gözlük kullanımı (p=0,976 t=0,030), işitme cihazı kullanımı (p=0,366 t=0,905), baston kullanımı (p=0,432 t=0,787), tekerlekli sandalye kullanımı (p=0,557 t=0,588), ortopedik protez kullanımı (p=0,640 t=0,469) ve takma diş kullanımı (p=0,227 t=1,211) ile iyilik hali arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Bireylerin engel durumu (p=0,990 t=0,012) ile iyilik hali arasında da anlamlı ilişki olmadığı tespit edilmiştir. İstatiksel olarak anlamlı bir ilişki olmamasına rağmen bireylerin iyilik hali puan ortalamalarında farklılıkların görülmesi her durum için özgün bir yorum gerektirmektedir.Keywords
Anahtar Kelimeler: yaşlılıkta iyilik hali, medikal cihaz kullanımı, alkol ve sigara alışkanlığı

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri