ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Sistemik İnflamatuvar Yanit Sendromu Ve Septik Şok Belirtileri Olan Hastalarda Prokalsitoninin Tanisal Ve Prognostik Değeri

Sepsis, teşhis yöntemlerindeki ve antimikrobiyal tedavideki gelişmelere rağmen özellikle şok, multiorgan yetmezliğiyle komplike olduğunda yüksek mortalite ve morbiditeye sahip klinik tablodur. Bu nedenle sepsisin erken ve doğru tanısında, tedaviye cevabın izlenmesinde, gereksiz tedaviden kaçınmak ve tedavinin zamanında sonlandırılmasında klinisyene rehberlik edecek, duyarlı, özgül laboratuvar testine ihtiyaç vardır. Çalışmamızda sistemik inflamatuvar yanıt sendromu (SIYS) ve septik şok belirtileri olan hastalarda prokalsitoninin (PCT) tanısal ve prognostik değerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmamıza SIYS, sepsis, ağır sepsis, septik şok bulguları olan hastalar alındı. Hastalar 14 gün boyunca takip edildi. Hastaların çalışmaya alındığı ilk gün (T0), 3. gün (T3), 7. gün (T7) ve 10. günlerde (T10); PCT, c-reaktif protein (CRP), sedimentasyon ve lökosit değerlerine bakıldı. Tanıda, SIYS, sepsis ayrımının yapılmasında, sepsiste mortalite tahmini açısından prognostik faktör olarak PCT, CRP, sedimentasyon ve lökosit düzeylerinin değeri araştırıldı. Çalışmaya toplam 94 hasta alındı. T0’da bakılan PCT, CRP değerlerindeki fark gruplar (SIYS, sepsis, ağır sepsis, septik şok) arasında anlamlıydı. PCT, SIYS grubu dışında tüm gruplarda anlamlı olarak yüksek saptandı. CRP, septik şok grubundaki hastalarda SIYS grubundakilere göre anlamlı olarak yüksekti. Sedimentasyon ve lökosit değerleri için gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı. Çalışmaya alınan hastalar 14 günlük takip sürecinde ex olanlar ve yaşayanlar olarak ikiye ayrıldığında 0, 3 ve 7. Günlerde ölçülen PCT değerleri ex olan hastalarda daha yüksekti (p<0.05). Sedimentasyon değerlerinde ise ex olan ve yaşayan hastalar arasında tüm ölçümlerde anlamlı fark saptanmadı. Hastalar takip süresi sonunda değerlendirildiğinde yapılan tüm PCT ölçümlerinde (0, 3, 7, 10. gün) yaşayan hastalarda zaman içerisinde istatistiksel olarak anlamlı şekilde azalma olduğu görüldü (p<0.001). Sonuç olarak; PCT’nin sepsisli hastalarda sepsis, SIYS ayrımında ve hasta takibinde prognozun belirlenmesinde önemli ve klinisyene yol gösterici bir belirteç olduğu kanaatine varıldı.Keywords
CRP, infeksiyon, lökosit , prokalsitonin, sedimentasyon, sepsis

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri