ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Otoimmun Tiroiditli Ve Diyabetes Mellituslu Hastalarda, Vitamin B12 Seviyeleri İle Anti-Tiroid Peroksidaz Antikorları Arasındaki İlişki

ÖZET Amaç: Otoimmün tiroid bozuklukları(AITD) olan hastalarda, B12 vitamini eksikliği bildirilmiştir. Buna rağmen, anti-tiroperoksidaz antikoru (anti-TPO, A-TPO) ile Vit-B12 ilişkisini araştıran, sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır.Otoimmuntiroid bozuklukla (AITD) birlikte bazı hastalarda diabetes mellitus da (DM) sık görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, otoimmün tiroidit bozukluk ile Vit-B12 ve diabetes mellitus arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Yöntem: Temmuz 2019 - Aralık 2019 tarihlerinde laboratuvarımıza başvuran, 250’si kadın, 41’i erkek, toplam 291 hastanın, test verileri (Anti-TPO, Anti-TG, TSH, FT4, Vit-B12, AKŞ, TKŞ ve HbA1C) retrospektif olarak incelendi. Anti-TPO, Anti-TG, TSH, FT4 ve Vit-B12 testlerinin analizleri için UniCel DxI 800 (Beckman Coulter Diagnostics, USA) immunoassay cihazı kulllanıldı., AKŞ ve TKŞ (Açlık ve tokluk kan şekeri) düzeyleri AU-2700 (Beckman Coulter Diagnostics, USA) otoanalizör cihazında çalışıldı. HbA1c (Glikozile hemoglobin) testleri ise Variant 2 cihazında (Bio-Rad Laboratories ,Singapore ), HPLC( kantitatif iyon değişimli yüksek performanslı likit kromatografisi) test yöntemi ile çalışıldı. Bulgular: Vit-B12 eksikliği olan hastaların grubundaki( Vit-B12<200 pg/ml) hasta oranı %41.5,Vit-B12 düzeyi normal olan(Vit-B12>200 pg/ml )hasta grubundaki hasta oranı ise yaklaşık %58.5 ‘dir.Her iki grupta(Vit-B12<200 pg/ml , Vit-B12>200 pg/ml) Anti-TPO ile Vit-B12 düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon bulunamadı(P >0.05). Sonuç: Otoimmun tiroiditte (AITD) görülen Vit-B12 eksikliğinin, hastanın yaşına cinsiyetine ve anti-TPO düzeylerine bağlı olmadığı görüldü.Diabetes mellituslu ve otoimmun tiroiditli kadın hastalarda ise yükselmiş TKŞ ve HbA1c düzeyleri ile Vit-B12 eksikliği arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur(P <0.05). Anahtar Kelimeler: Otoimmun tiroidit (AITD), Vit-B12, Anti-tiroid peroksidaz antikorlar, Diabetes MellitusKeywords
Otoimmun tiroidit (AITD), Vit-B12, Anti-tiroid peroksidaz antikorlar, Diabetes Mellitus

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri