ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Search

* *
ЭКОНОМИКА РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ , ss. 1-4
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

* *
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Г.УФЫ , ss. 5-8
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

* *
KLİNİK VAKA –SKLERÖDEM ADULTORUM , ss. 1-5
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Mesude Kisli
Demanslı hastalarda D vitamini seviyesi , ss. 1-3
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

arzuhan çetindağ çiltaş
PENTİLENTETRAZOL İLE OLUŞTURULAN TUTUŞTURMA(KİNDLİNG) MODEL EPİLEPSİDE 5HT1 AGONİST VE ANTAGONİST’LERİNİN BEYİN TNF-ALFA VE IL1- BETA DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ , ss. 4-9
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Pınar BİLGİCİ
MELATONİN'İN KORTİ ORGANI OTOTOKSİSİTESİ ÜZERİNE OLASI KORUYUCU ETKİSİ , ss. 10-15
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ceyhun TOPCUOĞLU
Boyun Ağrılı Kadınlarda Boynun Enduransı, Normal Eklem Hareketi Ve Postürü Arasındaki İlişki , ss. 16-22
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Sena Kamalı
ÜST EKSTREMİTE STABİLİTESİNİN TOPLAM VÜCUT PERFORMANSINA ETKİSİ: Pilot Çalışma , ss. 23-28
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Edanur ÇAK
DETERMINING KNOWLEDGE LEVELS, ATTITUDES TOWARD, AND USE OF COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE AMONG INDIVIDUALS APPLYING TO FAMILY HEALTH CENTERS , ss. 29-38
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Sarmad hayder weli WELI
SIÇAN BÖBREKÜSTÜ BEZİNİN HİSTOLOJİK YAPISI ÜZERİNE ELEKTROMANYETİK ALANIN ETKİSİNİN STEREOLOJİK YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI , ss. 39-42
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

DİLEK YILDIRIM
Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinde Bilinçli Fakındalık Nefes Egzersizinin İlk Klinik Uygulama Stresine Etkisi , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ozlem AKMAN
Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinde Bilinçli Fakındalık Nefes Egzersizinin İlk Klinik Uygulama Stresine Etkisi , ss. 1-8
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Berna DİNCER
Tip 2 Diyabetli Hastaların Diyabetik Ayak Ülserini Önlemek için Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımının Düzeylerinin Belirlenmesi , ss. 9-14
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Selma Kahraman
MİYOKARD İNFARKTÜSÜ GEÇİREN HASTALARDA İLK ÜÇ AYDAKİ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE HASTALIK ALGISI , ss. 15-24
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ece Uysal Kasap
HEMŞİRELERİN SAĞLIK BAKIM UYGULAMALARINDA ETİK İLKELERE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

mirac vural keskinler
TUHAF İKİLİ: DİYABET VE MALNÜTRİSYON , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Oğuzhan Demirel
“AĞIZ KANSERİ FARKINDALIK AYI” ETKİNLİKLERİNİN TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN GOOGLE TRENDS® İLE DEĞERLENDİRİLMESİ , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Rüstem KUZAN
Evaluation of the Effectiveness of Hand Hygiene and Nutrition Training for Semi-Urban and Rural Primary School Students in Haliliye District of Şanliurfa , ss. 25-30
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Oğuzhan Ekrem Turan
Postural Taşikardi Sendromu Hastalarında Kalp Hızı Değişkenliğinin Değerlendirilmesi , ss. 31-35
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Meryem BAŞIBÜYÜK
PALYATİF BAKIM HASTALARINDA MÜZİK TERAPİNİN KANSER AĞRISI YÖNETİMİNE ETKİSİ: BİR SİSTEMATİK DERLEME , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri